UA-10335325-1 Om Nicotext förlag

Om Nicotext förlag


Nicotext är ett familj-ägt bokförlag som startades för 15 år sedan i Borås av de två vännerna Carl-Johan Gadd och Fredrik Colting. Deras mål och grund var då att få folk att skratta och utmana sig själva och det har sedan dess varit ett mål . Som än idag lever i förlagetsanda; Glädje