UA-10335325-1 Miljö & Tillverkning | Nicotext

Miljö & Tillverkning | Nicotext


Om du väljer att köpa våra böcker och spel bidrar du till vår vision om en bättre miljö. För varje såld bok och spel planterar Nicotext ett nytt träd. Vi har hittills planterat över 50 000 träd (jan 2021).

         

Produktion

 • Vi använder endast FSC-papper i alla böcker som trycks idag.
 • Vi FSC-märker alla våra spel. Vi CE-märker våra barnspel.
 • Vi planterar ett träd för varje såld produkt (spel eller bok) i samarbete med Eden Reforestation Projects.
 • Vi klimatkompenserar för pappret i våra böcker.
 • Vi har flyttat över stora delar av vårt tryck av spel till EU för att minska transporter.
 • Vi trycker alla våra böcker i EU.
 • Vi Svanen-märker alla spel som vi flyttat över till EU.
 • Vi försöker att undvika plast i våra produkter. Om vi måste använda plast använder vi så tunn plast som möjligt.
 • Vi har minskat pappersvikten i våra nya produkter för att minska miljöpåverkan.
 • Vi skänker 10 kronor för varje sålt Bajsspelet till WaterAid som bygger brunnar och ger dricksvatten till de i världen som ej har det.

Kontor

 • Vi återanvänder allt förpackningsmaterial på vårt kontor.
 • Vi använder miljövänliga transporter när vi budar från vårt kontor.

Framtidsvision

 • Vi jobbar för att kunna klimatkompensera för alla våra frakter i framtiden.
 • Vi har idag en backlist med gamla titlar som vi säljer, i framtiden kommer vi endast sälja miljömärkta produkter.
 • Vi hoppas i framtiden kunna flytta över hela vår spelproduktion till EU.
 • Vi arbetar för att kunna klimatkompensera pappret hela vägen från träd till bok/spel i framtiden.
 • Vi arbetar för att minska miljöpåverkan med varje ny produkt i och med mindre pappersanvändning, mindre/ingen plast, lättare produkter och färre förpackningar.

 

Eden Reforestation Projects är en icke vinstdrivande organisation som har som mål att ha planterat 500 miljoner träd år 2025. Vi på Nicotext bokförlag har därför valt att stödja dem.

Våra böcker och spel är trycka på FSC®-märkt papper. FSC står för Forest Stewardship Council® och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Papper märkt FSC kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen.

Vi försöker i största möjliga mån minska våra transporter, och vi klimatkompenserar för de transporter vi ändå gör genom Klimatkompensera.se.

Våra böcker trycks i EU på välrenommerade tryckerier.

 

Om du väljer att köpa en av våra böcker, bidrar du till vår vision om en bättre miljö. Böckerna är av hög kvalitet och håller länge.

Ge gärna bort boken till en vän då du är klar med den!

Med vänlig hälsning,
Carl-Johan Gadd, grundare Nicotext bokförlag